Privacybeleid

IBS DE DADELPALM hecht veel waarde aan de privacy van onze leerlingen, ouders en medewerkers. Hieronder vindt u een beknopt overzicht van hoe wij omgaan met persoonlijke informatie:

Verzameling van persoonlijke informatie:

  • Wij verzamelen alleen persoonlijke informatie die relevant is voor het uitvoeren van onze onderwijsactiviteiten en administratieve taken.
  • Deze informatie kan onder meer namen, contactgegevens, geboortedata, medische informatie en andere relevante gegevens omvatten.

Doel van het verzamelen van persoonlijke informatie:

  • Persoonlijke informatie wordt verzameld om onderwijsgerelateerde activiteiten te ondersteunen, zoals het bijhouden van studentendossiers, communicatie met ouders en het waarborgen van de veiligheid en het welzijn van de leerlingen.
  • We gebruiken persoonlijke informatie ook voor administratieve doeleinden, zoals het bijhouden van de financiën en het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Gegevensbeveiliging:

  • Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om persoonlijke informatie te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, misbruik, verlies of openbaarmaking.
  • Toegang tot persoonlijke informatie is beperkt tot geautoriseerd personeel dat deze informatie nodig heeft voor de uitvoering van hun taken.

Delen van persoonlijke informatie:

  • Persoonlijke informatie wordt niet zonder toestemming gedeeld met derden, tenzij dit wettelijk vereist is of noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze onderwijsactiviteiten (bijv. met toestemming van de ouders voor buitenschoolse activiteiten).

Bewaartermijn van persoonlijke informatie:

  • We bewaren persoonlijke informatie alleen zo lang als nodig is voor de doeleinden waarvoor deze is verzameld, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk vereist is.

Ouderlijke rechten:

  • Ouders hebben het recht om de persoonlijke informatie van hun kinderen in te zien, te corrigeren of te verwijderen indien deze onjuist of niet langer relevant is.
  • Ouders kunnen ook verzoeken om de toegang tot of het gebruik van de persoonlijke informatie van hun kinderen te beperken.

Door gebruik te maken van de diensten van IBS DE DADELPALM stemmen ouders en medewerkers in met het verzamelen en gebruiken van persoonlijke informatie zoals beschreven in dit privacybeleid. Dit beleid kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt om eventuele veranderingen in ons privacypraktijken weer te geven.